4 QUY TẮC TÂM LINH CỦA NGƯỜI ẤN ĐỘ
ĐẠO THIÊN CHÚA VÀ CÁC ĐẠO KHÁC Phật Giáo SỐNG CHẬM Tôn Giáo Tín Ngưỡng

4 QUY TẮC TÂM LINH CỦA NGƯỜI ẤN ĐỘ

Người Ấn Độ dạy chúng ta về: “Bốn Quy Tắc Tâm Linh” như sau:

Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn.
Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn.
Hãy luôn hạnh phúc

Bình luận

Post Comment