HƯỚNG DẪN CÁCH NHẪM TÍNH- TÌM MỆNH TRẠCH MỖI NGƯỜI
DỊCH HỌC Khoa Học Huyền Bí TỬ VI TƯỚNG PHÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH NHẪM TÍNH- TÌM MỆNH TRẠCH MỖI NGƯỜI

Tìm mệnh trạch mỗi người: Phiên bản dành cho thế hệ tuổi trẻ


Tính nhẩm nhanh cho tuổi sinh từ 1900 đến 1999:
(nhớ ứng với tuổi âm lịch: như sinh đầu năm 1943 nhưng vẫn thuộc năm Nhâm Ngọ thì phải tính là năm 1942):
Bước 1: Chỉ dùng 2 số cuối cộng vào nhau như sinh năm 1942 thì lấy 4 + 2 = 6; nếu lớn hơn 9 như sinh năm 1984 thì 8 + 4 = 12 sẽ phải cộng tiếp 1 + 2 = 3. Kết quả luôn phải là số có 1 con số từ 0 đến 9.
Bước 2: Nếu là Nam giới thì lấy số 10 trừ đi số cuối cùng của bước 1. Theo ví dụ trên thì 10 – 6 = 4 hay 10 – 3 = 7
Nếu là nữ giới thì lấy số 5 cộng với số tìm thấy ở bước 1 như trên thì 5 + 6 = 11, số này lớn hơn 9 nên phải cộng tiếp 1 + 1 = 2 hay thí dụ sinh năm 1984 thì 5 + 3 = 8
Kết quả:
Nếu là số 1, 3, 4, 9 thì là mệnh Đông Tứ Trạch ( 1 là Khảm, hướng Bắc; 3 là Chấn, hướng Đông; 4 là Tốn hướng Đông Nam; 9 là Ly, hướng Nam): đây là 4 hướng tốt cho người này
Nếu là số 2, 6, 7, 8 thì là mệnh Tây Tứ Trạch ( 2 là Khôn, hướng Tây Nam; 6 là Càn, hướng Tây Bắc; 7 là Đoài, hướng Tây; 8 là Cấn, hướng Đông Bắc ) : đây là 4 hướng tốt cho người này
Nếu là số 5 cuối cùng thì đều là Tây Tứ Trạch nhưng Nam là Khôn, Tây Nam; nữ là Cấn, Đông Bắc.
Nếu sinh năm từ 2000 đến 2099 thì cũng cộng nhẩm 2 số cuối nhưng Nam giới thì lấy 9 – số tìm thấy ở bước 1; nữ giới thì lấy 6 + số tìm thấy ở bước 1; nếu số cuối cùng của bước 2 là số 0 thì chính là mệnh Ly như sinh năm 2009 mà là Nam giới thì 9 – 9 = 0, coi là mệnh Ly

Bình luận

Post Comment