MỘT VÀI HIỂU BIẾT VỀ MÔN PHÁI LỖ BAN. P2
Bùa Phép Đạo Học Huyền Thuật

MỘT VÀI HIỂU BIẾT VỀ MÔN PHÁI LỖ BAN. P2

Lời Nguyện Khi Luyện Phép ( Lỗ Ban Thất Sơn )
– Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy.
– Nam Mô Phật Mẫu Phật Mẹ.
– Nam Mô Tam Lục Thánh Tổ.
– Nam Mô Sư Tổ, Sư Phụ Môn Phái Thất Sơn.
– Nam Mô Thần Quyền.
– Nam Mô Lục Tổ, Lục Thầy.
– Nam Mô Chư Vị Năm Ông.
– Nam Mô Chư Thần Thất Sơn.
– Nam Mô Sáu Ngãi, Lục Lèo.
– Về Đây Chứng Minh Cho Đệ Tử Luyện Phép Cứu Người.
– Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )

Chú Thỉnh Tổ Hội ( Lỗ Ban Tiên Sư Dòng Ông Cấm )

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, CHƯ VỊ ĐẠI THẦN ĐẠI THÁNH ĐẠI HÃI, CHƯ VỊ BỒ TÁT CÙNG CÁC VỊ NHẤT ĐẠI CÀN KHÔN, NHỊ ĐẠI CÀN KHÔN, TAM ĐẠI CÀN KHÔN, QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN, QUAN CHÂU QUAN BÌNH, TAM THẬP LỤC THIÊN CAN, THẤT THẬP NHỊ ĐỊA SÁT, THẬP BÁT LA HÁN BÁT QUÁI TỖ SƯ, BÁT QUÁI THẦN TƯỚNG,THẬP NHỊ THỜI THẦN LỤC ĐINH THẦN TƯỚNG, LỤC GIÁP THẦN TƯỚNG, NHỊ THẬP BÁT TÚ. CHƯ VỊ 5 ÔNG CÁC CUNG CÁC CÕI, THẬP BÁT CHƯ HIỀN CÃM ỨNG CHỨNG MINH .
ÁN LỖ BAN TIÊN SƯ PHÙ, LỖ BAN ĐẠI SÁT, DỤNG HƯNG YÊN BẤT DỤNG HƯƠNG ĐĂNG HOA QUÃ VẬT THỰC HỘI CHƠN HÌNH TRỢ KỲ ĐỆ TỮ THẦN TỰ V.V….nói tên tuỗi mình ra …..THỪA LỊNH TỖ THẦY TẾ THẾ HỌA LINH PHÙ LINH LINH HIỄN HÁCH
( cầu v..v…việc gì đó , cho ai v.v…. )
PHỤNG THĨNH 336 VỊ TỖ, 336 VỊ LỤC, 336 VỊ SƠN THẦN NÚI, 336 VỊ SƠN THẦN NGÃI, HẮC SƠN THẦN, CAO SƠN THẦN NÚI, CAO SƠN THẦN NGÃI, HỘI TÀ LƠN THẤT SƠN, 5 NON 7 NÚI RỪNG RÚ, TỖ LỤC, TỖ LÈO, TỖ MIÊN, TỖ MỌI, TỖ XIÊM, TỖ CHÀ ĐỒNG LAI ĐÁO TẠ HỘ GIÁ QUANG MINH, CHẤP KINH TRÌ CHÚ CỨU THẾ TRỢ DÂN CẤP CẤP Y NHƯ LUẬT LỊNH SẮC .

Bài Vái Tổ Lỗ Ban Sát
Nam Mô Tiền Tổ Lỗ Ban, Hậu Tổ Lỗ Ban, Tam Vị Tổ Lỗ Ban Sát, Lỗ Ban Tiên Sư Cảm Ứng Chứng Minh Cấp Cấp Như Luật Lịnh Nghe Kêu Thì Chứng, Nghe Triệu Thì Về ( 3 lần )

Nam Mô Tam Thánh Diệu Vạn Pháp Chư Tôn Bồ Tát Cảm Ứng Chứng Minh, Ngũ Phương Chư Vị Thần Phù Lỗ Ban Sát Cảm Ứng Chứng Minh Linh Phù Cho Đệ Tử …tên tuổi…họ…..làm gì…vv..( 3 lần ).

Bài Chú Luyện Bùa
( Dùng khi luyện bùa dòm đèn cầy hoặc mặt trời mặt trăng đọc bài chú này thì bùa sẽ mau mau ứng nghiệm )

Úm Lỗ Ban Sát Thần Phù Lai Ứng Hiện, Úm Phù Linh, Úm Phù Linh, Úm Phù Linh Tốc Giáng.

Cầu Tổ Lỗ Ban Núi
-năm non trên 9 phương trời , 10 phương phật, hoàng thiên hậu thổ, phật tổ chư vị 5 ông, 5 non 7 núi thất sơn, ông cấm trà lơn, ông két hòn tượng ,hòn dài 7 núi 5 non, 7775 tướng núi binh rừng ,ngàn rưởi chư vị đạo hổ,lệnh ông 2, ông 3 , ông tăng lệnh dà lam chơn tể, quan đề thánh quân, 12 ngàn chư vị ,12 sở tường núi binh rừng,thiên la thánh, địa la thánh , thiên la thần, địa la thần, lệnh tổ thầy trà lơn .
-phụng thỉnh kim tra, mộc tra, châu vỏ lý thiên vương, lệnh phật tài,lệnh phật tề lôi , vận chuyển lục hưng, lục nhâm, lục sa mao, lục sa lơn, lục sa co,trà lơn trà lơn, à rặc , khương thượng tử nha , lý phật nha , lý phật tinh, đé quang linh, tề đại thánh, nhút án đong thánh ,nhì án tây thánh, tam án nam thánh, tứ án bắc thánh, ngủ án huỳnh thánh. lục án ma ni bát di hồng ,phật mẩu giai linh sắc lệnh.

Chú Hội Tổ Lỗ Ban

LỖ BAN LỖ BAN – PHÁP BẤT HƯ NHÀN – Ý THIỆT NGÃ NGÔN – DANH BẤT HƯ TRUYỀN – CẤP CẤP Y LỆNH – NAM MÔ TIỀN HIỀN KHAI KHẨU – HẬU HIỀN KHAI CƠ – ĐẤT ĐAI VIÊN TRACH – HẠ LỆNH TỔ SƯ LỖ BAN TRỪ TÀ TINH BẤT NHẬP – CẤP CẤP NHƯ LUẬT LÊNH.

Căn Bản Luyện Phép Lỗ Ban
Các hệ phái Lỗ Ban cho dù là chính tông hay là Lỗ ban Sát của Việt Nam thì đều có sự ảnh hưởng của Phật Giáo, các phái Tiên Gia khác như Mao Sơn, Côn Lôn, Thiên Sư, Long Hổ thì đều có cách tu luyện và câu chú thuần chất Tiên Đạo, ngay cả khi tác pháp của họ cũng vậy, lấy tha lực của Tiên Giới làm trợ giúp, còn Lỗ Ban thì có thêm bên Phật Giáo, như các Phù trị tà của Lỗ Ban Tiên Sư Trung Hoa thì có thêm các câu chú như Nam Mô A Di, hoặc vẽ tên của Phổ Am Đại Sư, thậm chí các bùa trấn yểm cũng có thêm các Mật Tự Phật Giáo, cách thức tu luyện Bùa của Lỗ Ban Việt Nam thì lại tương đôí giống Mật Tông, tuy nhiên Lỗ Ban có nguồn gốc Tiên Đạo nhưng lại ít chú trọng đến Thủ Ấn giống như các phái Tiên Gia khác.
Về căn bản người luyện Bùa Lỗ Ban thường luyện vào các giờ Tý – Ngọ – Mão – Dậu. 1 lá Bùa khi được thầy truyền cho họ sẽ tập luyện quán tưởng nó trong đầu như các cách trên, luyện khoảng từ 21 đến 108 ngày là có thể sử dụng được lá Bùa đó, các pháp sư cao tay thậm chí còn không cần vẽ Bùa ra giấy mà họ chỉ cần nghĩ đến Bùa là đã có thể tác pháp rồi, vì khi đó Bùa và cơ thể hòa vào là 1.

Nghi Thức Luyện Phép ( 1 dòng Lỗ Ban )

Thường luyện vào giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Người luyện phép cần tắm rửa sạch sẽ.
– Thắp 3 nén hương cầm ở tay, 2 tay chắp lại.
– Quán tưởng linh phù sau.
– Các linh phù này được gọi là Bùa Luyện Phép.
– Đọc chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn. ( Ám Lam Xóa Ha ) 7 lần.
– Đọc Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn ( 3 lần )
– Đọc chú Niệm Hương
– ( Nam Mô A Di Đà Phật ) 3 lần.
Hách hách dương dương.
Nhật xuất đông phương.
Vạn sự thần pháp kiết tường.
Hộ thần đệ tử thủ chấp phần hương.
Họa linh phù tổ sư tiên sư chứng giám.
Án thiên linh linh.
Án địa linh linh.
Ngã linh thần phù lai ứng hiện.
Án thiên viên địa phương thập nhị công chương.
Thần phù đáo thử trừ tà ma, quỷ mị bất đáo vãng lai.
Trừ bệnh trừ tai ương
( Nam mô phật tổ Minh Dương Bồ Tát Ma Ha Tát ) 3 lần.
Bắt Ấn Hội Tổ : Bấm ngón tay cái vào ngón Tý của 2 lòng bàn tay,sau đó đưa lên bấm vào móng tay của ngón áp út,móc hai ngón trỏ và giữa vào nhau,ngón út dựng đứng.Đặt ấn Hội Tổ lên sát ngực và đọc. CHÚ HỘI TỔ như sau :
(Nam mô Phật Tổ Như lai chứng minh.
Đạt ma Tổ sư chứng minh.
Nam mô Tam giáo Đạo sư Tam Thập lục Tổ.
Tổ Xiêm,Tổ Lèo,Tổ Miên,Tổ Mọi.
Mình dưới Châu giang –Bà lai đàng Chà.
Mẹ sanh,mẹ Lục,ông Lục Phật Tổ,Cửu Thiên Huyền nữ,Lỗ Ban chơn tử.
Thập nhị Thời Thần.
12 vị Thần Bùa,Thập lục ông Tà bà Tà ,bà Lục.
Cảm ứng chứng minh cho Đệ tử là ….. –TUỔI …. đả thông Huệ Tâm,Huệ Nhãn,Huệ Nhĩ,Huệ Thiệt,Huệ Khẩu, đắc quả Linh phù cứu Thế trợ dân.
• Xả ấn hội tổ lên trên đầu để khỏi đánh trúng các vong linh vô tình đứng gần.
• Đọc xong xá 3 xá.

[​IMG]

• THỈNH TỔ LỖ BAN :
Nam mô vạn Pháp Lỗ Ban.
Nam mô Tiên sư Lỗ Ban.
Nam mô vần vận chuyển.
Nam mô thanh tịnh vận chuyển .
Chư Thần vãng lai trợ trì Đệ tử … –Tuổi …. luyện phép cứu nhân độ Thế.
Sâm ăn băn khoăn –Ba ra rơ tá –Bơ rơ bơ rơ mặc mặc –Cẩn thỉnh Thần minh bảo trì cấp cấp như luật lệnh. ) –3 lần.
• Trong khi đọc Quán tưởng BÙA LỖ BAN như trên.

Ngũ Tổ Lỗ Ban.
Trong dòng Lỗ Ban Nam Tông có thêm Ngũ Tổ Lỗ Ban các vị này mỗi vị sẽ có 1 chữ Bùa riêng, các chữ bùa sẽ tương tự như bài vị của chư thần .

Ngũ Công Vương Phật Chú ( Ngũ Tổ Lỗ Ban )
– Cẩn thỉnh Đông Phương Thanh Đế Chí Công Vương Phật lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
– Cẩn thỉnh Tây Phương Bạch Đế Hoá Công Vương Phật lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
– Cẩn thỉnh Nam Phương Xích Đế Bửu Công Vương Phật lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
– Cẩn thỉnh Bắc Phương Hắc Đế Lãng Công Vương Phật lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
– Cẩn thỉnh Trung Ương Huỳnh Đế Đường Công Vương Phật lai ứng giáng hạ độ linh thần phù.
– Ông chỉ thiên, thiên thành phù.
– Ông chỉ địa, địa bình phù.
– Ông chỉ nhân, nhân trường sinh.
– Ông chỉ quỷ, quỷ diệt hình.
– Cấp cấp như luật lệnh.
**Chú này dùng để sên vào các loại bùa Lỗ Ban làm việc chính, các Bùa không có chú có thể sên chú này.

Chữ Bùa Ngũ Công Vương Phật.
[​IMG]
Nam Mô Chí Công Vương Phật.[​IMG]

Nam Mô Hoá Công Vương Phật.

[​IMG]
Nam Mô Bửu Công Vưong Phật
[​IMG]
Nam Mô Lãng Công Vương Phật.
[​IMG]
Nam Mô Đường Công Vương Phật.

Chữ Bùa Luyện Phép

Người muốn luyện phép để sử dụng Bùa bao giờ cũng phải có thần lực, nếu không có thần lực thì lá Bùa đó coi như không có tác dụng gì, vậy thì thần lực từ đâu mà ra, thần lực chính là từ Ngũ Hành mà có, các phái hệ Bắc Tông họ cũng thường tu luyện bằng cách này hoặc là họ cầu tổ sư về Câu Thông Linh để xin thần lực. Các chữ Bùa dưới tuỳ theo từng thời khắc mà tu luyện..
Bài Chú *
– Nam mô đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, tứ vị thần trời, nam mô Thái Âm Phật, nam mô Thái Dương Phật, nam mô 9 phương trời 10 phương phật nam mô sư tổ ở Đại Động hộ độ cho đệ tử tu …….( cần gì nói ra ).
*** Tuỳ môn phái có câu chú khác nhau, đây chỉ là 1 bài chú luyện phép của 1 môn phái thuộc Thất Sơn.

Công Dụng : Luyện hàng ngày sẽ giúp cho các câu chú mau thuộc lòng, cơ thể cũng sẽ có điển lực.

Chữ Bùa Luyện Phép.
[​IMG]

[​IMG]
Cách Luyện : 4 chữ Tý, Ngọ, Mão, Dậu tương ứng với từng giờ, luyện giờ nào thì tưởng chữ Bùa đó ở đầu 5 cây nhang, tưởng xong thì hớp nuốt vào bụng, thời gian luyện trong 1 cây nhang cháy hết là thành, vừa tưởng chữ Bùa vừa niệm kinh trên.

Luyện Thái Âm Thái Dương ( Bùa Luyện Phép )
– Luyện Thái Âm, Thái Dương còn được gọi là luyện Mặt Trời, Mặt Trăng, đây là 1 pháp luyện cần thiết trong Huyền Môn, dùng để lấy khí của Thái Dương, Thái Âm vào bản thể để khai thông kinh mạch, mục đích thu hút năng lượng vũ trụ vào bản thân, ngoài Huyền Môn thì các phái về Võ Thuật cũng sử dụng cách này để tăng nội công cơ thể, Huyền Môn Bắc Tông cũng sử dụng pháp này để luyện tập.

– Bùa này bất cứ ai cũng có thể luyện được, ngồi hoặc đứng thẳng lưng nhắm mắt định thần, sau đó tưởng chữ Phù, miệng thầm niệm chú, hơi thở vẫn bình thường, có thể tập trong 5, 10 phút, duy trì bằng cách phân định rõ Bùa Thái Dương luyện ban ngày, Bùa Thái Âm luyện ban đêm.Vừa tưởng phù vừa niệm thần chú.
Chú Thái Dương : Án, di tác, phô ra na ra, cac soa pha nhật ra, môn tha ra, hồng phấn tra.

Chú Thái Âm : Án, chí rị, chí rị, phạ nhựt ra, bộ ra, bâm đa, hồng phấn tra.
Công Dụng : Giúp cho cơ thể có sức khoẻ, khai mở kinh mạch, tăng điển lực.
[​IMG]

Bùa Trị Bệnh
– Trong tất cả các sách của Lỗ Ban chép lại phần nhiều là các loại Bùa chú, trị bệnh, trừ tà, các loại Bùa này chiếm 1 phần lớn bởi phái Lỗ Ban xuất than là dòng phái lưu truyền trong giới thợ Mộc , chính vì lẽ đó Bùa chú Lỗ Ban thường hay bám sát vào đời sống thực tế của dân gian hơn các dòng phái khác, cách thức trị bệnh thì đơn giản, nguyên liệu có ngay trong cuộc sống đời thường, nhưng không phải vì thế mà công dụng lại kém mà ngược lại, Bùa chú Lỗ Ban công dụng lại vô cùng lớn và bao quát.
Bùa chữa bệnh của Lỗ Ban cũng có rất nhiều dòng phái tuy nhiên cách sử dụng hầu như là qua các bước sau.
– Khấn Tổ, Hội Tổ
– Vẽ Bùa.
– Khoán Bùa.
– Đốt, Hoà Nước Uống.
– Dán.
Đó là các phép chung của dòng Lỗ Ban, còn thường thì mỗi Bùa, mỗi phái lại có 1 cách làm khác nhau, tuỳ điều kiện thực tế. Dưới đây là chú Hội Tổ Lỗ Ban về để trị bệnh và về tiêu trừ các thứ.

* Án Lỗ Ban Tiên Sư, Lỗ Ban Tiên Sư Kính Linh Bất Dụng, Lỗ Ban Tiên Sư Phước Đàn Bất Dụng, Phó Tức Tốc Giáng Lâm Phò Tức Tốc Giáng Hạ, Cứu Độ Đệ Tử Vạn Phước Tường Căn, Trừ Nhân Chủ Tai Hoạ Khứ Phước Lập Tự Lai Thành, Cấp Cấp Như Luật Lệnh.

* Bài chú trên dung để gọi tổ Lỗ Ban về chữa các bệnh, chú này dung được cho các bệnh, chú đọc xong 3 lần thì dung ấn Kiết Tường khoán vào Bùa, sau đó thổi vào ly nước rồi cho bệnh nhân uống. Nam niệm 7 lần Nữ niệm 9 lần, đọc 1 lần thì hớp nuốt vào bụng, sau đó mới thổi vào chén nước. Bảo them người bệnh thắp nhang lễ bái niệm them Lỗ Ban Y chú sau từ 21- 108 l.
Trục Sa Trục Lai Min Mách Mách, Rúc Ma Lắc, Ma Lắc Lai, Mắc Mắc.
Trên đây là các bài chú và cách thức trị bệnh của Lỗ Ban, về ứng dụng thì rất nhiều và thiên biến vạn hoá, người dùng nên tìm hiểu kĩ vì mỗi phái lại có cách thức làm bệnh khác nhau.

Lá Sắc Lệnh.
Dưới đây là các Sắc lệnh của Lỗ Ban, Sắc Lệnh là bí mật của bổn môn nên hiếm khi tiết lộ ra ngoài, Sắc Lệnh được sử dụng và thờ như bài vị tổ sư, mỗi đệ tử khi học phép, thầy sẽ truyền cho Sắc Lệnh để thờ và luyện phép, nên hiếm ai đem Sắc Lệnh của mình đi truyền cho người ngoài, đây là những Sắc Lệnh biên chép và sưu tầm lại chính vì vậy người xem nên tìm hiểu kĩ trước khi tác làm, nếu cảm thấy mình hợp với Sắc Lệnh nào thì sử dụng.

Sắc Lệnh Tam Thất Sát Thần Phù.

[​IMG]

Cách Làm : Bài vị tổ màu đen, đây là bài vị Lỗ Ban Sát Thần Phù, vẽ theo hàng dọc, Sắc số 1 ở trên, Sắc số 2 ở dưới, theo 1 chiều dọc.hàng ngày niệm chú cúng bái 1 lần gặp khi có chuyện thì cúng vái đủ 3 lần.
Công Dụng : Tác pháp, trị bệnh.

Chú Hội Thất Sát
* Nam Mô Phật Tổ Lỗ Ban, Nam Mô Tiên Sư Lỗ Ban, Nam Mô Hội Đồng Lỗ Ban, Nam Mô Cửu Thiên Huyền Nữ, Nam Mô Tứ Vị Thần Trời, Cố Hỷ Thượng Đông Lệnh Bà, Các Cửu Lệnh Bà, 12 Tiên Cô, 12 Tiên Cô, Chư Lục Âm Binh, Về Chứng Minh…………….. Nam mô mô phách mô phích, ết ít mà má ná rụ nơi rúng há ( sáng chiều thắp nhang vái 1 lần khi có chuyện tác pháp vái đủ 3 lần )

[​IMG]

Sắc Lệnh Hội 12 Vị Thần Lỗ Ban
[​IMG]
Cách Làm : Như cách làm bài vị trên, hình 1 ở trên, hình 2 ở dưới theo 1 chiều dọc, 2 bài vị trên là cùng 1 bộ gồm có Sắc Tam Thất và Sắc Hội 12 vị, mỗi Sắc gồm 2 chữ Bùa xếp hàng dọc.

Chú Hội Thất Sát
* Nam Mô Phật Tổ Lỗ Ban, Nam Mô Tiên Sư Lỗ Ban, Nam Mô Hội Đồng Lỗ Ban, Nam Mô Cửu Thiên Huyền Nữ, Nam Mô Tứ Vị Thần Trời, Cố Hỷ Thượng Đông Lệnh Bà, Các Cửu Lệnh Bà, 12 Tiên Cô, 12 Tiên Cô, Chư Lục Âm Binh, Về Chứng Minh…………….. Nam mô mô phách mô phích, ết ít mà má ná rụ nơi rúng há ( sáng chiều thắp nhang vái 1 lần khi có chuyện tác pháp vái đủ 3 lần )

Bùa số2

Sắc Hồ Lô Bảo
[​IMG]

Công Dụng : Mua bán may mắn, trừ tà khí, không kinh doanh thì đây là 1 Sắc Lệnh.
Cách Làm : Vẽ son đỏ trên tấm gương kính, để trong phòng hay là gian hàng mua bán. Sau đó niệm chú sau 3 lần. thổi vào kính 7 lần, mỗi lần thổi đọc câu : Thần Tài Hộ Nguyên Phú Kiết Thuật Ứng Nhập Giả Tiến Ích Như Ý Tái Phục Tụ.
Chú* Nam Mô Phật Tổ Lỗ Ban, Nam Mô Tiên Sư Lỗ Ban, Nam Mô Hội Đồng Lỗ Ban, Nam Mô Cửu Thiên Huyền Nữ, Nam Mô Tứ Vị Thiên Vương, Nam Mô Tứ Vị Sơn Thần, Cố Thượng Đồng Lệnh Bà, Các Cửu Lệnh Bà, Chư Lục Âm Binh, Sai Muôn Ngàn Chúa Động Về Chứng Minh Cho Tôi……..( Luyện phép, cầu tài, v v…..)
Sắc Lệnh Tam Vị Thánh Tổ.
Tam vị Thánh Tổ là 3 vị tổ của giới Huyền Môn Việt Nam, 3 vị Tổ gồm :
– Thái Thượng Lão Quân.
– Nguyên Thuỷ Thiên Tôn.
– Cửu Thiên Huyền Nữ.
* Đức Thái Thượng Lão Quân cai quản Thái Thanh Cung.
* Đức Nguyên Thuỷ Thiên Tôn cai quản Ngọc Thanh Cung.
* Đức Cửu Thiên Huyền Nữ cai quản Bồng Lai Cung.
3 lá Sắc Lệnh này đại diện cho 3 vị tổ, có công năng thực thi cầu đảo, trấn ếm, và ra lệnh tác pháp trong mọi sự. 3 lá Sắc lệnh được thờ như bài vị trên bàn tổ. Khi vẽ “ Sắc Lệnh ” chọn ngày Rằm, tắm gội sạch sẽ, ăn chay trước nhiều ngày để thanh tịnh, vẽ “ Sắc Lệnh ” vào giờ Ngọ, dán giờ Thìn, Tý, vẽ trên giấy vàng chữ Đỏ, hoặc vải đỏ chữ Vàng.
• Chú Sắc Thái Thượng Đạo Tổ.
Nam Mô Tổ Sư Thái Thượng, Đức Ông Ra Tay Dẫn Đạo, Dày Công Giúp Đời…Nam Mô Thiên Sắc Chiếu, Địa Sắc Chiếu.
• Chú Sắc Cửu Thiên Huyền Nữ.
Nhật Xuất Đông Phương Nhất Điểm Hồng, Nữ Thần Tế Đạo Ngã Ngã Vương Minh, Án Liệt Tế, Liệt Tế, Liệt Di Tế Rị, Càn Đế Tì Ni, Hê Ma Hê Ra Rị, Hề Rị Hề Rị, Sắc Tý Rị Ta, Cấp Cấp Như Luật Lệnh.

• Các bài chú niệm vào các giờ Tý, Mão sẽ rất tốt.

Sắc Lệnh Thái Thượng Lão Quân

[​IMG]
Sắc Lệnh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn.
[​IMG]
Sắc Lệnh Cửu Thiên Huyền Nữ.

[​IMG]

Sắc Lệnh Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh.

[​IMG]
[​IMG]
* Sắc Lệnh xếp theo hàng dọc từ trên xuống, số 1 ở trên số 2 ở dưới.

Sắc Lệnh Trị Ngải Và Thư Gỡ Ngải.

[​IMG]

[​IMG]
Chú: Nam Mô Đức Tổ Lệnh Tôn Sơn Đức Diệu Như Sư Mẫu, Lý La Mí Ô, Tác Si Cô Lê, A La Ty Bo, Bo Ro, Phật Tổ Lỗ Ban, Cha Sinh Cha Độ, Mẹ Sanh Mẹ Độ, Chứng Minh Đồng Lai Giáng Hạ.

Bình luận

Post Comment