About

Những năm gần đây, các hiện tượng Tâm linh sảy ra nhiều nơi, Nào là Chuyện Trấn Yểm, thư ếm, Hầu Đồng, Gọi Hồn…. rất nhiều hiện tượng quanh chúng ta,Mỗi khi nhắc đến, người tin, người không tin. Những gì đằng sau những hiện tượng đó. Bây giờ chúng tôi và Bạn sẽ cùng vén từng bức màn kỳ bí đó ra để cùng trao đổi và thảo luận về những vấn đề đó ở Blog này nhé.Mong rằng phần nào giúp bạn và tất cả chúng ta có cái nhìn đúng đắn về 1 thế giới vẫn hiện hữu quanh chúng ta.