Ở nước ta, và một số nước á đông, hầu hết mọi người đều từng nghe đến việc dùng bùa ngải (bùa chú)để mưu cầu điều tốt cho mình. Vậy…

Sau bao thời gian hành tẩu giang hồ, tại hạ cũng lĩnh hội được 1 số phương pháp huyền thuật trong đó thấy đơn giản nhất là phép luyện bùa…