Ngày nay người ta ăn chay và theo đạo Phật ngày càng nhiều, có thể nói bất cứ ai trong chúng ta ít nhất trong đời đều có đôi lần…

Cho đến bây giờ, môn 5 ông phật gần như thất truyền hẳn tại miền nam việt và tại cao miên , ở thái lan thì nó lại bị khuếch…