Ở nước ta, và một số nước á đông, hầu hết mọi người đều từng nghe đến việc dùng bùa ngải (bùa chú)để mưu cầu điều tốt cho mình. Vậy…

Ngày nay người ta ăn chay và theo đạo Phật ngày càng nhiều, có thể nói bất cứ ai trong chúng ta ít nhất trong đời đều có đôi lần…

Trong cuộc đời phiêu bạt, những năm tháng thường trú Tây Bắc và những đợt công tác dài ngày ở Đông Nam bộ đã cho tôi gặp gỡ nhiều số…