Trang chủ Đạo Học Huyền Thuật Bùa Phép MÔN PHÁI NĂM ÔNG PHẬT P2

MÔN PHÁI NĂM ÔNG PHẬT P2

Cho đến bây giờ, môn 5 ông phật gần như thất truyền hẳn tại miền nam việt và tại cao miên , ở thái lan thì nó lại bị khuếch trương và biến hoá ra vô số đồ hình để đáp ứng cho hầu như tất cả yêu cầu của đa số con người bình thường như –làm ăn mua bán-tình cảm-trả hận-chiêu dụ -lôi cuốn
Khi đi thỉnh bùa năm ông tại thái lan,người ta sẻ không thất vọng với nguyện vọng của mình,nhưng họ chỉ thất vọng với kết quả của mình mà thôi …không sao cả ! hãy cứ đi chùa khác mà xin bùa …chỉ vì mình không có duyên với sư lục ở chùa hay ngôi chùa ấy !

Đến thời gian gần đây ,chắc có lẻ do diển biến thời cuộc mà hình 5 ông Phật tại Thái lan đả được tô hoạ lại theo 1 lối mới mẻ hơn nửa là với nền trời màu đỏ ối như máu !màu nầy khi quán tưởng sẻ làm tăng trưởng sanh lực và nhiệt độ trong cơ thể…phù hợp nhiều hơn trong sự giao thoa với cõi trời dục giới .

[​IMG]

Trong phép tu luyện nguyên thuỷ thì hành giả thọ pháp niệm thân một trong các tứ đại cho đến khi phát sanh ra 1 thể rỏ ràng màu sắc ,nếu có còn thấy hình tướng của nó và mình còn có sự phân biệt thì đắc được ấn chứng thứ nhất : -úc gắc hắc ni mít tắc .(cũng là câu chú khi cần chuyển pháp tác)
Khi từ sự chứng thấy đó mà nó phát sanh ra rất ghê gớm mảnh liệt thì đắc ấn chứng thứ hai: –bắc đế pah gac ni mít tắc.

Nói ra thì khó hiểu cho những ai không tu niệm thân , đại khái là trong vật chất thân ta và chúng sanh điều tụ trung 4 đại đất nước gió lửa,quán lửa màu đỏ, đất màu vàng sạm,gió màu xanh lơ da trời,nuớc màu sắc đen óng ….quán đến thấy các thể nầy trong ta và ngoài ta y vậy (có phân biệt ta và thể ) là ấn chứng 1……ấn chứng 2 là thấy thể ấy phát sanh trong ta và ngoài đồng chất …..vậy khiển được trong ta thì ngoài phải chuyển theo.

Trong đại nào củng có thần vị thuộc về thể ấy ,lúc ấy hành giả có thể thấy –nghe đặc biệt…đây chỉ là giao thoa yếu tố tứ đại với 2 ấn chứng ,tạm gọi đây là thần thông củng được ,nhưng không phải chơn thông của phật pháp ,chỉ là diễn biến tứ đại mà thôi ….biết bao nhiêu là bùa chú sanh ra từ chỗ nầy( không phải do vị người hay thần nào chế ra hết)

Đạo năm ông Phật vì vậy không thực sự có các môn bùa chú để luyện ,cái phát sinh ra thần thông phép tắc là xuyên qua thiền định ,gặp tiếp xúc và trao đổi tha lực lúc mình muốn .Các tha lực nầy nằm dưới dạng chử Bùa (hình thể điển quang trong tứ đại )

Theo tánh cách của bốn chất ta có câu niệm (củng là chú)về căn bản nguyên chất tứ đại như sau:
pát tha vi đà tu- đất, nử Thần đất.
-a phu đà tu- nước- thuỷ Thần.
-tê ju đà tu- hoả, Thần lửa
-va ju đà tu- Thần gió.

Trở lại hình năm vị Phật ,ta củng biết là 4 vị tứ phía thuộc về tứ phương tứ đại,vị ở bất chuyển ở giửa là thuộc về nhận thức thường giác ,cái thường giác nầy biết 4 cái đại kia ,chuyển 4 cái đại kia …mà tự mình chẳng thấy có chuyển vậy .Trong cái hoả đại lại có đất nước gió ,mà hoả nhiều nhất nên gọi là hoả-thì trong các đại kia củng y vậy !chẳng có đại nào tuyệt đối toàn thể ! ở tại trung tâm thấy rỏ hết các diễn biến nầy mà không mắc kẹt vào diển biến ấy ! các diển biến ấy tập hợp các chư Thiên -Thần, chủng loại vô số phát sinh (bùa chú)…..tầng số rung của nhận thức các vị nầy khá gần gủi con người qua danh sắc –tham-sân –si…nên có thể đáp ứng nguyện vọng cho nhau qua 1 số trao đổi-thỏa hiệp…..ở đây chỉ là nói lý do xuất sanh bùa chú trong đạo năm ông Phật chứ không hề là tôn chỉ thực sự của đạo năm ông Phật .

[​IMG]

Người tu đạo 5 ông phật có ý tu thân giúp đời thì phải giữ những giới luật sau:
-nên trường trai-tuyệt dục.
-giữ y các luật thọ nhận.
-sống hòa thuận.
-giúp người đau yếu
-trọng thầy,kính bạn
-siêng tu luyện đúng giờ khắc hàng ngày
-khiêm nhường lể độ với tất cả
-không hút thuốc
-không uống rượu
-không nghe nhạc
-không múa hát
-không xa hoa chưng diện
-không cải vả gây gổ
-không nói thị phi gây ồn ào
-không làm tà đạo để tự lợi( giữ 5 giới phật dạy)

Giữ giới luật rất là quan trọng với người tu đạo 5 ông phật,chẳng nhửng nó hình thành nhân cách đạo đức mà củng chính nó tạo ra sức mạnh Thần thông (đức trọng quỉ thần khâm)…chứ hoàn toàn không phải là chỉ thuần ngồi luyện bùa thâu chú !rất dể xảy ra rối loạn tứ đại trong thân (tẩu hoả) và bị chư quỉ vong linh-quỉ thần nhập xác khi mơ hồ (nhập ma)……giới luật chính là sự tự chủ -tự giác của tâm linh-sức mạnh tự giác nầy cảm phục quỉ thần chư vị, tu hành cùng tạo tác công đức với hành giả,biến họ thành chư vị Hộ pháp Tam bảo.[​IMG]

Thật ra thì không phải ai củng dể dàng giử hết nhửng giới trên trong đời,có nhửng vị thầy xuất gia lẩn tại gia vẩn phạm vài giới mà phép thuật không hề sút giảm,ví dụ như có vị vẩn hút thuốc(tại chùa) lâu lâu uống rượu (cư sỉ) làm tình (cư sỉ) ăn chay theo kỳ …..nhửng giới phạm nầy làm họ không chứng nhửng tầng thiền cao hơn ,chứ không làm mất đi nhửng Thần chú họ đả chứng,bình thường nhửng giới phạm làm mất đi bùa chú của hành giả là chửi thề,mắng cha mẹ-bề trên,phản thầy-khinh bạn, ăn uống tạp nham,dâm loạn(chỉ nên với 1 người duy nhất mà thôi )-múa hát nhảm nhí (lời văn ,tư thế bất nghiêm)-vì tham sát hại ,bất nghỉa nuốt lời……

-ví dụ như phạm giới uống rượu thì chư vị A tu la không trợ giúp (họ ghét nói dối và uống rượu)
-mắng chửi thì chư Thiên xa lánh
-dâm với nhiều người thì Thần minh khinh bỉ
-vì tham ăn uống mà sát sanh hại vật thì Sơn thần không chứng phép ….v v…
Do vi phạm giới bị mà khả năng phù chú của hành giả bị giới hạn ,buộc lòng phải cầu nhờ nhửng cửa khác như âm binh,ma quỉ,hồ ly ….chẳng bao lâu hành giả sẻ lâm vào tà đạo lúc nào không hay !

Ví như câu kinh 4 vị vua rắn :
-qui ru bắc khắc
-ê ra bắc thắc
-xắp bya bút tắc
-canh ha gô tăm mắc cắc

Ai phát tâm từ bi khấn nguyện không làm hại chúng sanh nào,thường không hề bị rắn cắn dù vô tình chạm phải rắn , đôi khi nhờ đó kẻ gian thấy rắn mà hoảng sợ thối lui,cái ấy rỏ ràng là do đạo đức cảm thấu !người thường mà còn như vậy huống chi vị thầy nắm giử phép tắc linh thiêng!

đạo năm ông chư phật , ,là đạo phật cổ xưa , đạo vỏ phật là hành động trong sự hiểu biết vì từ bi,tu thân -độ người về nẻo thiện,là bước hành động lợi tha trước để dọn mình thông cảm nhân tình,sau để tiến đến tự giác-giác tha như lời đức phật thích ca hằng khuyên bảo vậy.

[​IMG]

Trên đây là bùa hội 5 ông của phái lăng sốc khom ở cao miên.

kinh năm ông phật,kính nhớ ơn trời phật thánh thần và ơn thầy dạy.
(mỗi sáng dậy đọc 1 lần cho đến 3 lần, được nhiều may mắn,tai qua nạn khỏi,ai thấy củng yêu mến ,hay gặp may bất ngờ)

ết tết phết sô phắc cắc quia-ắc rặc hăng sam ma sam buốt thô.
quyết chia chắc rắc nặc sam bol nô sốt cắc tô.
lục cắc qui tu ắc nuốt tắc tơ rờ buốc.
rệt sắc thơm mét sa rặc thầy sắc sa tết quạch mắc nút
sa năn buốc thô phặc kặc quía tết.

(ai mới đọc ngày đầu mà thấy như muốn ói ra , ói ra hơi thôi,dù trong bụng không có thức ăn,như vậy là tốt lắm,vì trược nghiệp nó muốn xuất ra,thì ụa ra cho nó hết, để lâu ngày sanh bịnh và nó hay xúi mình nói –làm tầm bậy !…nói chung là mấy cái xui đeo theo mình phải ra đi về chỗ hợp với nó !…nếu ai mà ưa phóng sanh thả cá ,niệm bài nầy 1 lần rồi thả ,công đức nhiều lắm lắm !)

Bình luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết yêu thích

Cách tính Mệnh Năm Sinh theo Can Chi, Ngũ hành?

Cách tính Mệnh, Can chi Ngũ Hành rất đơn giản, nếu đọc bài viết dưới đây, đầu tiên biết năm sinh... Chỉ cần biết Can...

Cách chuyển đổi năm Dương Lịch sang năm Âm Lịch rất dễ

 Chuyển đổi Dương lịch sang âm lịch rất dễ nếu biết được những quy tắc sau đây. Bạn đọc chỉ cần đọc kỹ 1...

Cách tính hành quẻ Bát Quái cho sim điện thoại chính xác nhất

Cách tính hành quẻ Bát Quái cho sim điện thoại chính xác, rất đơn giản.Bạn sẽ biết tự xem cho chính sim điện thoại...

Hạnh phúc và Trường thọ Phụ thuộc vào Tần số Năng Lượng của chúng ta

Theo nhà nghiên cứu tâm thần nổi tiếng David Hawkins (Hoa Kỳ), tùy theo cảnh giới tinh thần mà mỗi người có một tần...

BÌNH LUẬN MỚI

Bình luận